Докторанти във ФНПП

Име, презиме, фамилия

Форма

Специалност

Катедра

Срок

Научен ръководител

1

Любка Кръстева Алексиева

Задочна

050703

Методика на обучението по математика в началното училище

НУП

01.02.2010-

11.07.2013

проф. д-р Здравко Лалчев

2

Иван Николаев Душков

Задочна

050703

Методика на обучението по математика в началното училище

НУП

01.02.2010-

01.02.2014

проф. д-р Здравко Лалчев

3

Вероника Кръстева Козарева

Редовна

050701 Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика)

ПУП

01.02.2010-

01.01.2014

Проф. д-р Димитър Гюров

4

Мила Христова Иванова (Нейкова)

Редовна

050703 Методика на обучението по изобразително изкуство

Изобразително изкуство

01.02.2010-

01.02.2013

Доц. д-р Бисера Вълева

5

Моника Анатолиева Михайлова

Редовна

050703 Методика на обучението по изобразително изкуство

Изобразително изкуство

01.02.2010-

01.02.2013

Доц. д-р Орлин Дворянов

6

Биляна Валериева Николова

Редовна

050703 Методика на обучението по музика

Музика

01.02.2010-

01.02.2013

Доц. д-р Жан Гологанов

7

Кристина Иванова Карамфилова

Задочна

050703 Методика на обучението по музика

Музика

01.02.2010-

01.02.2014

Доц. д-р Жан Гологанов

8

Деница Аннева Кръстева

Редовна

050704 Специална педагогика (Логопедия)

Специална педагогика

01.02.2010-

01.02.2013

Доц. д-р Нели Василева

9

Явор Лилов Дудев

Задочна

050704 Специална педагогика (Логопедия)

Специална педагогика

01.02.2010-

01.02.2014

Доц. д-р Цветанка Ценова

10

Димитър Дамянов Димитров

Самостоятелна

050703 Методика на обучението по музика

Музика

01.02.2010-

01.02.2013

Доц. д-р Валентина Манолова

11

Марта Венелинова Василева

Редовна

050704 Специална педагогика (Логопедия)

Специална педагогика

01.03.2010-

01.03.2013

Доц. д-р Цветанка Ценова

12

Надя Теодосиева

Попова

Редовна

050701 Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието)

Социална педагогика и социално дело

20.06.2010-20.06.2013

проф. д-р Нели Бояджиева

13

Даниел Цветанов Нечев

Редовна

1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобразително изкуство)

Изобразително изкуство

01.02.2011-

01.02.2014

Проф. д-р Стефан Алтъков

14

Калина Петрова Гоцова

Редовна

1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобразително изкуство)

Изобразително изкуство

01.02.2011-

01.02.2014

Доц. д-р Орлин Дворянов

15

Михаела Божидарова Ангелова

Редовна

1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика)

Предучилищна педагогика

01.02.2011-

01.02.2014

Доц. д-р Вероника Вълканова

16

Елена Кирилова Бояджиева-Делева

Задочна

1.2. Педагогика (Специална педагогика Логопедия)

Специална педагогика

10.02.2011-

10.02.2015

Доц. д-р Цветанка Ценова

17

Ася Иванова Костова

Задочна

1.2. Педагогика (Специална педагогика Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност)

Специална педагогика

10.02.2011-

10.02.2015

Доц. д-р Емилия Евгениева

18

Петя Красимирова Ангелкова

Редовна

1.2. Педагогика (Специална педагогика Слухово-речева рехабилитация)

Специална педагогика

10.02.2011-

10.02.2014

Проф. д-р Цанка Попзлатева

19

Гина Панчева Колева

Редовна

1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика)

Музика

10.02.2011-

10.02.2014

Доц. д-р Людмила Велчева

20

Константин Кирчев Фиданчев

Редовна

1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика)

Музика

10.02.2011-

10.02.2014

Доц. д-р Жан Гологанов

21

Диана Милчева Игнатова

Самостоятелна

1.2. Педагогика (Специална педагогика Логопедия)

Специална педагогика

15.02.2011-

15.02.2014

Проф. дфн Енчо Герганов

22

Христо Кутев Карагьозов

Самостоятелна

1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика)

Музика

15.04.2011-

15.04.2014

Доц. д-р Адриан Георгиев

23

Ангел Тодоров Добрев

Самостоятелна

1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика)

Музика

15.06.2011-

15.06.2014

Доц. д-р Валентина Манолова

24

Мария Михайлова Мирчева

Самостоятелна

1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика)

Музика

10.11.2011-

10.11.2014

Доц. д-р Жан Гологанов

25

Мария Цанкова Вражилска

Редовна

1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобразително изкуство)

Изобразително изкуство

10.01.2012-10.01.2015

Доц. Милена Блажиева

26

Венцислава Христова Стоянова

Редовна

1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобразително изкуство)

Изобразително изкуство

10.01.2012-10.01.2015

Доц. Лаура Димитрова

27

Екатерина Николаева Средовска

Редовна

1.2. Педагогика (Социална педагогика)

Социална педагогика и социално дело

10.01.2012-10.01.2015

Проф. д-р Нели Бояджиева

28

Деян Недялков Делчев

Редовна

1.2. Педагогика (Социална педагогика)

Социална педагогика и социално дело

10.01.2012-10.01.2015

Проф. дпн Клавдия Сапунджиева

29

Николай Александров Николов

Редовна

1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика)

Музика

10.01.2012-10.01.2015

Доц. д-р Адриан Георгиев

30

Живка Колева Ленкова-Георгиева

Задочна

1.2. Педагогика (Специална педагогика Педагогика на деца с невросоматични заболявания)

Специална педагогика

10.01.2012-10.01.2016

Доц. д-р Ивайло Петров

31

Симона Георгиева Генкова

Задочна

1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика)

Музика

10.01.2012-10.01.2016

Доц. д-р Жан Гологанов

32

Христалла Антони Василиу

(Кипър)

Редовна

1.2. Педагогика (Специална педагогика Педагогика на деца с невросоматични заболявания)

Специална педагогика

10.02.2012-

10.02.2015

Доц. д-р Ивайло Петров

33

Мая Любомирова Вълчева

Задочна

1.2. Педагогика (Специална педагогика Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност)

Специална педагогика

10.02.2012-

10.02.2016

Проф. д-р Катерина Караджова

34

Десислава Петева Пенчева

Задочна

1.2. Педагогика (Специална педагогика Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност)

Специална педагогика

10.02.2012-

10.02.2016

Доц. д-р Емилия Евгениева

35

Йоанис Василиос Пазарас

(Гърция)

Редовна

1.2. Педагогика (Специална педагогика Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност)

Специална педагогика

10.02.2012-

10.02.2015

Проф. д-р Катерина Караджова

36

Георгиа Теодорос Теодориду

(Гърция)

Редовна платена докторантура на английски език

1.2. Педагогика (Специална педагогика Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност)

Специална педагогика

10.02.2012-

10.02.2015

Проф. д-р Катерина Караджова

37

Елевтерия Евангелос Кромида

(Гърция)

Редовна платена докторантура на английски език

1.2. Педагогика (Специална педагогика Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност)

Специална педагогика

10.02.2012-

10.02.2015

Доц. д-р Емилия Евгениева

38

Николаос Евангелиос Псалидас

(Гърция)

Редовна платена докторантура на английски език

1.2. Педагогика (Специална педагогика Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност)

Специална педагогика

10.02.2012-

10.02.2015

проф. д-р Цанка Попзлатева

39

Румяна Йорданова Василева

Самостоятелна

1.2. Педагогика (Специална педагогика Слухово-речева рехабилитация)

Специална педагогика

10.02.2012-

10.02.2015

проф. д-р Цанка Попзлатева

40

Милена Емилова Кирниколова

Задочна

1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика)

Предучилищна педагогика

05.07.2012-

05.07.2016

Проф. д-р Лучия Малинова

41

Десислава Любомирова Стоимчева-Коларска

Редовна

1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика)

Предучилищна педагогика

01.07.2012-

01.07.2.15

Проф. д-р Весела Гюрова

42

Диана Здравкова Андонова

Редовна

1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика)

Предучилищна педагогика

01.07.2012-

01.07.2.15

Проф. д-р Божидар Ангелов

43

Валентина Стоянова Милкова

Редовна

1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика)

Предучилищна педагогика

01.07.2012-

01.07.2.15

Проф. д-р Мария Баева